چالش ما برای موفقیت پایان ناپذیر است

چالش ما برای موفقیت پایان ناپذیر است

پیشرو در تامین مواد اولیه تولیدات کشور

چالش ما برای موفقیت پایان ناپذیر است

چالش ما برای موفقیت پایان ناپذیر است

پیشرو در تامین مواد اولیه تولیدات کشور

چالش ما برای موفقیت پایان ناپذیر است

چالش ما برای موفقیت پایان ناپذیر است

پیشرو در تامین مواد اولیه تولیدات کشور

چالش ما برای موفقیت پایان ناپذیر است

چالش ما برای موفقیت پایان ناپذیر است

پیشرو در تامین مواد اولیه تولیدات کشور

شرکت طرح و تجارت صانعی

شرکت طرح و تجارت صانعی با در نظر گرفتن نیاز صنعت نساجی ، جهت تامین مواد اولیه ی تولیدات و منسوجات برای اولین بار در سال 1393 پا به این عرصه گذاشت و با واردات گسترده پنبه از کشور تاجیکستان به یکی از فعال ترین شرکت ها در زمینه واردات پنبه مبدل گشت . این شرکت امروزه در دیگر زمینه های مرتبط ، از جمله حمل و نقل دریایی و واردات و صادرات دیگر کاالها ،به عنوان یک بنگاه بازرگانی معتبر فعال می باشد .

تامین و صادرات چوب

لورم ایپسوم متـن ساخــتگی با تولیـد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان

تامین و صادرات پنبه

لورم ایپسوم متـن ساخــتگی با تولیـد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان

خدمات لاجستیک و کشتیرانی

لورم ایپسوم متـن ساخــتگی با تولیـد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان

تامین کالا و مواد اولیه

لورم ایپسوم متـن ساخــتگی با تولیـد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان

شرکتهای زیر مجموعه

  • better cotton
  • mercato
  • QX
  • cotton club
  • Aox
  • XDC
  • COMPUTEC
  • MOD PIZZA